Szkoła rodzenia

Zajęcia odbywają się w weekendy (dokładne terminy do ustalenia).
Na cały cykl składa się 7 spotkań po 2,5 godz., na które można dołączyć w każdym momencie.
W zajęciach można uczestniczyć samemu lub z partnerem.
Cena: 200 PLN od osoby.

Tematy zajęć:

1
PRAWA I OBOWIĄZKI W CIĄŻY.
Aktualne standardy opieki okołoporodowej. Terminy obowiązkowych i bezpłatnych badań w ciąży. Zasady uczestnictwa w wizytach edukacyjnych w ciąży.
Karta praw pacjenta w zakresie kobiety w ciąży, kobiety rodzącej i pobytu dziecka w szpitalu. Korzyści wynikające z wykonania badań w ciąży w zakresie GBS. Masaż krocza w ciąży.
Prawa i obowiązki po porodzie.
Wybór przychodni dla dziecka. Opieka położnej środowiskowo-rodzinnej. Opieka lekarza rodzinnego. Urlopy macierzyński i ojcowski. Zwolnienie lekarskie, opieka nad dzieckiem, opieka nad osobą bliską.
2
PIELĘGNACJA NOWORODKA
Fizjologia skóry noworodka i standardy postępowania pielęgnacyjnego. Grupy kosmetyków pielęgnacyjnych i zasady ich stosowania.
Wyposażenie dla dziecka.
Dostępne wyposażenie „kącika noworodka”, przydatne i potrzebne akcesoria przy opiece nad dzieckiem. Ekonomia zakupów wyposażenia dla dziecka.
Techniki pielęgnacji.Techniki ubierania, rozbierania i kąpieli noworodka.
Część 2. Zajęcia warsztatowe.Techniki ubierania, rozbierania i kąpieli noworodka. Pełna procedura higieniczna w wykonaniu rodziców.
3
LAKTACJA
Ekonomia laktacji.
Korzyści płynące z karmienia piersią dla dziecka, matki, ojca i społeczeństwa.
Fizjologia laktacji.
Mechanizmy rządzące laktacją. Technika narzucania dziecka na pierś. Warunki sprzyjające przystawieniu dziecka do piersi. Siedem stopni sukcesu karmienia piersią.
Pozycje do karmienia piersią i akcesoria ułatwiające prawidłową pozycję matki i dziecka przy karmieniu piersią.
Patologia laktacji.
Stany patologiczne w laktacji. Akcesoria wspomagające laktację i karmienie piersią. Alternatywne metody karmienia. Ręczne ściąganie pokarmu. Masaż piersi. Przechowywanie pokarmu.
4
PORÓD część 1
Fizjologia porodu.
Historia kobiety rodzącej. Okresy porodu. Poród aktywny i wertykalne pozycje porodowe. Objawy rozpoczynającego się porodu.
Film z porodów w różnych pozycjach. Omówienie treści filmu, wymiana spostrzeżeń.
Poród w wodzie.Imersja wodna. Zabiegi terapeutyczne wykorzystujące wodę jako metodę łagodzenia bólu. Film z porodów w wodzie. Omówienie treści filmu, wymiana spostrzeżeń.
Patologia porodu.
Procedury ratujące życie matce i dziecku: cięcie cesarskie, kleszcze, vacum. Kontrowersyjne procedury okołoporodowe: golenie krocza, nacięcie krocza, lewatywa.
Rodzaje znieczuleń.Znieczulenie epiduralne do cięcia cesarskiego i do porodu. Środki farmakologiczne łagodzące doznania bólowe. Naturalne metody łagodzenia bólu.
5
PORÓD część 2
Pozycje porodowe. Zajęcia warsztatowe.
Pozycje do porodu. Nauka oddychania torem przeponowym.
Naturalne techniki łagodzenia bólu. Zajęcia warsztatowe.
Masaż w ciąży i podczas porodu.
Szpitale położnicze we Wrocławiu i okolicach. Wymagania i warunki panujące w szpitalach. Zawartość torby na pobyt w szpitalu.
Obszary oceny szpitala dla indywidualnych potrzeb rodzącej i dziecka. Karta weryfikacji szpitala.
Komórki macierzyste.
Najnowsze osiągnięcia w zakresie zabezpieczenia zdrowia dziecka i rodziny na przyszłość. Aktualne sposoby pozyskiwania, przechowywania i wykorzystania krwi pępowinowej.
6
POŁÓG
Fizjologia połogu.
Zmiany w organizmie matki po urodzeniu dziecka. Przygotowanie do samoobserwacji i zasady samoopieki. Pielęgnacja krocza, rany po cięciu cesarskim, piersi. Aktywność fizyczna po porodzie.
Patologia połogu.
Stany patologiczne po urodzeniu dziecka: zaburzenia obkurczania się macicy, infekcje, zaparcia. Baby blues, depresja poporodowa, psychoza poporodowa. Sposoby odnalezienia się w nowej roli społecznej matki i ojca.
Dieta kobiety karmiącej piersią.
Wpływ spożywanego pokarmu przez matkę na dziecko karmione piersią. Praktyczne schematy i obowiązujące standardy odżywiania w czasie karmienia piersią.
Produkty żywnościowe w diecie dziecka.
Wprowadzanie pokarmów do diety dziecka w zależności od rodzaju dotychczasowego pokarmu. Praktyczne schematy i obowiązujące standardy wprowadzania pokarmów do diety dziecka.
7
BEZPIECZNY MALUCH
Dziecko przy sercu.
Zasady bezpiecznego noszenia dziecka. Kangurowanie, nosidełka, chusty, foteliki, bujaczki, huśtawki.
Zasady bezpiecznego i zdrowego transportowania dziecka na spacerze i w samochodzie. Najnowsze rozwiązania techniczne w zakresie nosidełek, wózków, fotelików samochodowych. Ekonomiczne planowanie zmian wyposażenia dla dziecka w czasie jego naturalnego rozwoju.
Pierwsza pomoc. Zajęcia warsztatowe.
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Ogólne zasady reanimacji dziecka i osoby dorosłej. Praktyczne techniki postępowania w przypadku zagrożenia życia noworodka i niemowlaka.
Szczepienia – Obowiązujące zalecenia dotyczące kalendarza szczepień. Możliwości wyboru różnych wariantów.
Techniki kojące płacz dziecka.
Skuteczne i naturalne sposoby uspokajania i usypiania dziecka.